ОБЯВА

СЛРД "Мездра-Роман" обявява търг с явно наддаване за продажба на автомобил ВАЗ 21214 с рег. № ВР 3900 АМ, година на производство 2005 г.
Начална цена 2500,00 /Две хиляди и петстотин/ лева.
Дата на провеждане на тържната процедура 10.03.2023 г. от 10.00 часа.
Оглед на автомобила може да се извърши всеки ден на паркинга зад хотел "Родина" /до офиса на СЛРД/.
Лице за контакти: Мариян Атанасов, тел. 0888 011616

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман”, 13.01.2023 г.

На основание чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман" свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 13.01.2023 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред:

  1. Информация за проведеният ловен събор- 2022 г.Отчет за изразходваните средства.
  2. Запознаване на УС с някои нормативни документи,промени и основни положения по организацията на Ловните сдружения.
  3. Определяне на такса за курс млад ловец 2023г.
  4. Утвърждаване на Дневен ред и графици за събранията на Ловните дружини.
  5. Отчет за заверилите членски карти-2023г.
  6. Жалби до УС.
  7. Разни

Председател на УС: „П”

/ Йордан Гергов /


ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман”, 29.07.2022 г.

На основание чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман“ свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 29.07.2022 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред :

  1. Информация за откриване на ловен сезон 2022-2023г.
  2. Инструктаж във връзка с провеждане на ловните излети.
  3. Разни

Председател на УС: „П”

/ Йордан Гергов /


Обяви архив