ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман”, 29.07.2022 г.

На основание чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман“ свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 29.07.2022 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред :

  1. Информация за откриване на ловен сезон 2022-2023г.
  2. Инструктаж във връзка с провеждане на ловните излети.
  3. Разни

Председател на УС: „П”

/ Йордан Гергов /


Обяви архив