Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведена на 30 юли 2021 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведена на 25 юни 2020 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведена на 16 май 2019 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведена на 17 май 2018 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведена на 18 май 2017 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 12 май 2016 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 14 май 2015 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 15 май 2014 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 16 май 2013 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат