Протокол от Общо събрание на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 31 май 2024 година.

Свали протол от ОС в pdf формат


Протокол от Общо събрание на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 26 май 2023 година.

Свали протол от ОС в pdf формат


Протокол от Общо събрание на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 20 май 2022 година.

Свали протол от ОС в pdf формат


Протокол от Общо събрание на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 30 юли 2021 година.

Свали протол от ОС в pdf формат


Протокол от Общо събрание на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 25 юни 2020 година.

Свали протол от ОС в pdf формат


Протокол от Общо събрание на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 16 май 2019 година.

Свали протол от ОС в pdf формат


Протокол от Общо събрание на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 17 май 2018 година.

Свали протол от ОС в pdf формат


Протокол от Общо събрание на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 18 май 2017 година.

Свали протол от ОС в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 12 май 2016 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 14 май 2015 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 15 май 2014 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат


Протокол от отчетно-изборна конференция на сдружение "ЛРД-Мездра" - гр. Мездра, проведено на 16 май 2013 година.

Свали протол от конференцията в pdf формат