Име, Фамилия Длъжност Тел. за контакт
Мариян Атанасов организатор по лова 0888011616
- технически сътрудник 0889818281
Йохан Цветков ловен надзирател 0884 246878
Жанета Вутова счетоводител 0888200925