Продължителност на кълването или особености на риболова в различни условия

Кога кълве рибата? Е, ако имаше еднозначен отговор, щяхме да ходим по часовник точно за периодите на активност, а не през по-голямата част от времето да се чешем зад вратовете и да се чудим защо не пипа.Всеки рибар знае, че кълването не е постоянно, освен в някои редки щастливи случаи. Освен това вкусовите й предпочитания също се менят и както си взима на живец, изведнъж може да започне да налита на изкуствена примамка.

Общо взето може да се каже, че рибата се активизира по изгрев и на залез. Ако условията са благоприятни може да кълве без да спира даже два-три часа.

miasto

Някои хора обаче смятат, че водните обитатели се влияят не само от времето и от светлината, а и от фазите на Луната, като новолунието е най-благоприятният период.

Фазите на естествения спътник на Земята са особено важни за риболова в океана, тъй като от тях зависи амплитудата на прилива. При новолуние разликата между прилив и отлив е най-голяма, съответно водните обитатели са по-активни. Минимумът на прилива пък е при три четвърти луна. Това обаче не е универсално правило, тъй като активността на рибата зависи и от конкретния релеф на брега, така че ако попаднете на непознато място, е добре първо да се ориентирате за особеностите.

Изследванията показват, че човекът и рибите имат различни биологични часовници. Иначе казано, денят за рибата и човека не е един и същ. Грубо казано, биологическото денонощие на водните обитатели съвпада с лунното, което се измерва с времето между появата на Луната на една и съща точка от небето. Това обаче означава, че лунните денонощия зависят не само от движението на Луната по орбита около Земята, но и от въртенето на самата Земя. Казано по-просто, средното лунно денонощие е 24 часа и 53 минути. Често го наричат приливен ден и с  това се обяснява защо приливите не са винаги по едно и също време.

Какво тогава трябва съобразим? Знаем, че рибата е активна по изгрев и по залез. Ако успеем да проследим кога изгрява и се скрива Луната и улучим точно съвпадението между нея и Слънцето, рибата би трябвало да кълве още по-добре.

Ако пък не кълве, значи имаме идеалното обяснение, когато се върнем с празни ръце – ами Луната е виновна!