Заседания на УС


На 05.04.2024 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 02.02.2024 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 17.11.2023 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 28.07.2023 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 13.04.2023 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 13.01.2023 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 29.07.2022 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 18.02.2022 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 26.11.2021 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 17.09.2021 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 24.06.2021 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 18.06.2020 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 21.05.2020 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 05.03.2020 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 09.01.2020 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 05.12.2019 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 05.09.2019 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 08.08.2019 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 11.04.2019 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 07.02.2019 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 13.12.2018 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 01.11.2018 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 04.09.2018 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 02.08.2018 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 19.04.2018 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 15.03.2018 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 22.02.2018 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 11.01.2018 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 14.12.2017 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 30.11.2017 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 28.09.2017 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 07.09.2017 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 06.07.2017 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 08.06.2017 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 27.04.2017 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 09.03.2017 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 09.02.2017 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 05.01.2017 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 03.11.2016 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 29.09.2016 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 01.09.2016 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 04.08.2016 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 07.07.2016 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 02.06.2016 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 14.04.2016 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 10.03.2016 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 04.02.2016 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 03.01.2016 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 03.12.2015 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 05.11.2015 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 01.10.2015 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 03.09.2015 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 06.08.2015 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 02.07.2015 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 04.06.2015 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 21.05.2015 се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 15.01.2015 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 07.08.2014 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието

На 17.01.2013 г. се проведе заседание на УС на ЛРД-Мездра.

Свали протокол от заседанието