Проект за Дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 24.06.2021 г.

На основание чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД "Мездра - Роман" , свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 24.06.2021 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред :

  1. Свикване на Общо отчетно-изборно събрание на CЛPД "Мездра - Роман".
  2. Разни.

Председател на УС: Д-р Григор Томов

Виж Обява в pdf формат


Сдружение “Ловно – рибарско дружество – Мездра-Роман”

О Б Я В А

 Сдружение “ЛРД – Мездра-Роман” организира курс за кандидат – ловци.

Тел.за справка: 0888011616 , ОСЛР: Мариян Атанасов

Обяви архив