ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС, 14.07.2020 г.

  1. Освобождаване на заместник Председателите и избиране на секретар на Сдружението.
  2. Откриване на процедура за назначаване на Ловен организатор.
  3. Разни.

ХVII Национален турнир по улов на риба на плувка за деца до 14 годишна възраст се отлага

Поради удължената епидемиологична обстановка в страната (до 15 юли 2020 г.) Националният риболовен турнир за деца до 14 годишна възраст , обявен за 11-12 юли 2020 г. се отлага. Когато бъде възможно провеждането му ще ви уведомим своевременно, за да създадем организация и проведем ежегодният турнир „Детето риболовец може без дрога“.


Обяви архив