ОБЯВА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА УС

На основание чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман „ свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 05.04.2024 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред :
  1. Свикване на Общо отчетно събрание на СЛРД „Мездра-Роман” на основание чл 27 ал.1,ал.4.
  2. Определяне на дата,място и дневен ред на Общото събрание.
  3. Информация за проведените събрания на ЛРД .
  4. Определяне на място и изпълнител за изграждане на волиера за адаптация на дивеч за разселване.
  5. Разни.

Председател на УС: „П”

/ Йордан Гергов /


Обяви архив