Съвещение на членовете на УС, председателите на ловни дружини и председателите на съставните дружинки, 17.09.2020 г.

На 17.09.2020 г. от 16.00 часа ще се проведе съвещание на членовете на УС, председателите на ловни дружини и председателите на съставните дружинки при следния Дневен ред:

  1. Провеждане на Ловен събор 2020 г..
  2. Откриване на груповия лов на едър дивеч Сезон 2020 г.
  3. Разни.

Обяви архив