ОБЯВА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА УС

На основание чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман „ свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 28.06.2024 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред :
  1. Разглеждане на предложение за инвестиция в Ловното стрелбище, собственост на СЛРД „ Мездра- Роман”.
  2. Информация във връзка с решенията на ОС проведено на 31.05.24 г.
  3. Разни.

Председател на УС: „П”

/ Йордан Гергов /


Обяви архив