Сдружение „Ловно – рибарско дружество – Мездра” е създадено през 2001 г. с Решение № 10 / 09.04.2001 г. на врачански окръжен съд. Негови учредители са:
Генади Събков Събков, Георги Тодоров Давидков, Любомир Христов Дилков, Гаврил Николов Павлов, Николай Панчев Петров, Костадин Маринов Кръстев, Георги Петров Христов, Илийчо Кънов Илиев, Илиян Митов Димитров, Петър Стефанов Петров, Иван Милов Петров, Красимир Тодоров Тошев и Кирил Маринов Кръстарски.

Предмет на дейност: Развитието на ловното и риболовно дело и спорт и свързаното с тях опазване и поддържане на екологичното равновесие в дивия животински свят.

Сдружението развива дейност на територията на общините Мездра и Роман. Ловците и ловците- риболовци сме обединени в 28 дружинки и наброяваме над 1000 души. Стопанисваме ловна площ с размер 74377 хектара. Разполагаме със собствен офис в центъра на гр. Мездра. На един километър от града, в местността „Емирски мост”, сме изградили стрелбищен комплекс. Там ежегодно, в края на месец септември, провеждаме своите ловни събори.

С решение на отчетно-изборната конференция на сдружението, проведена на 12 май 2016 г., се промени чл. 3 от Устава и наименованието стана Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман".