Име, Фамилия Длъжност Тел. за контакт
- организатор по лова 0888011616
Десислава Георгиева технически сътрудник 0889818281
Йохан Цветков ловен надзирател 0884 246878
Жанета Вутова счетоводител 0888200925